Alira Health

Alira Health

Presentation of the Startup Support Program 2024 by Alira Health and Biocat

Join the in-person presentation of the Startup Support Program 2024 and learn how it can benefit your growth!

The Startup Support Program 2024 assists selected startup companies in evaluating product maturity and creating a roadmap for market access. The program is provided by Biocat and Alira Health and offers:

 • Guidance from an experienced team of market access consultants to enhance companies’ value propositions, navigate the ecosystem, and define their needs.
 • A complimentary 40-hour service package covering a kick-off meeting, background analysis, reimbursement request orientation sessions, identification of key activities, and additional consultations.

This year’s edition is exclusive for startups focused on Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs).*

The event will be held in Catalan. 

When?

February 15th, 18:30-20:30 CET

Where?

Alira Health offices in Barcelona

Agenda
 1. Biocat introduction
 2. Market access masterclass
 3. Startup Support Program presentation
 4. Q&A on Startup Support Program
 5. Networking and aperitivo
How to join?

If you want to apply to the program, please complete the application form before April 10.

*Due to the specificity of the program and to ensure the best experience and management of the event, the organizers, in their sole judgment, reserve the right to accept registrations only from ATMPs startup.

Uneix-te a la presentació presencial del Startup Support Program 2024 i descobreix com pot potenciar el teu creixement!

El Startup Support Program 2024 ajuda a startups a avaluar la maduresa del seu producte ia crear un full de ruta per accedir al mercat. El programa és una iniciativa de Biocat i Alira Health i ofereix:

 • Orientació per part d’un equip expert de consultors d’accés al mercat per millorar les propostes de valor de les empreses, navegar per l’ecosistema i definir les necessitats.
 • Un paquet de serveis gratuït de 40 hores que inclou una reunió inicial, anàlisi d’antecedents, sessions d’orientació per sol·licitar reemborsaments, identificació d’activitats clau i consultes addicionals.

L’edició d’aquest any és exclusiva per a startups, com petites empreses de biotecnologia en Medicaments de Teràpia Avançada (ATMPs)*.

L’esdeveniment es durà a terme en català. 

Quan?

15 de febrer, 18:30 a 19:30 CET

On?

Oficines d’Alira Health a Barcelona

Agenda
 1. Introducció de Biocat
 2. Masterclass d’accés al mercat
 3. Presentació del Startup Support Program
 4. Preguntes i respostes sobre el Startup Support Program
 5. Networking i aperitiu

*A causa de l’especificitat del programa i per garantir la millor experiència i gestió de l’esdeveniment, els organitzadors, a parer seu, es reserven el dret d’acceptar inscripcions únicament de startups en ATMPs.

¡Únete a la presentación presencial del Startup Support Program 2024 y descubre cómo puede potenciar tu crecimiento!

El Startup Support Program 2024 ayuda a startups a evaluar la madurez de su producto y a crear una hoja de ruta para acceder al mercado. El programa es una iniciativa de Biocat y Alira Health y ofrece:

 • Orientación por parte de un equipo experto de consultores de acceso al mercado para mejorar las propuestas de valor de las empresas, navegar por el ecosistema y definir sus necesidades.
 • Un paquete de servicios gratuito de 40 horas que incluye una reunión inicial, análisis de antecedentes, sesiones de orientación para solicitar reembolsos, identificación de actividades clave y consultas adicionales.

La edición de este año es exclusiva para startups, como pequeñas empresas de biotecnología en Medicamentos de Terapia Avanzada (ATMPs)*.

El evento se celebrará en catalán. 

¿Cuándo?

15 de febrero, 18:30 a 19:30 CET

¿Dónde?

Oficinas de Alira Health en Barcelona

Agenda
 1. Introducción de Biocat
 2. Masterclass de acceso al mercado
 3. Presentación del Startup Support Program
 4. Preguntas y respuestas sobre el Startup Support Program
 5. Networking y aperitivo

*Debido a la especificidad del programa y para garantizar la mejor experiencia y gestión del evento, los organizadores, a su exclusivo juicio, se reservan el derecho de aceptar inscripciones únicamente de startups en ATMPs.

Welcome to Alira Health. This site is best viewed in Chrome, Microsoft Edge, or Firefox.